1953 - 2013 : 60 jaar Kunstkring Were Di

Kunstkring Were Di Zele 60 jaar

In 2013 bestaat Kunstkring Were Di 60 jaar. In 1953 is het allemaal begonnen. De oorlogsjaren zijn al een tijdje achter de rug en er is terug plaats voor frisse initiatieven. Enkele Zeelse kunstenaars, schilders vooral, steken na een tentoonstelling de koppen bij elkaar en besluiten een kunstkring op te richten. Were Di is de naam: doe uw best!

De eerste voorzitter was een schoolinspecteur: Meneer Robert Arens. Hij zorgde ervoor dat naast het artistieke ook het didactische een plaats kreeg. Kunst onderwijzen was één van de taken van de kunstkring. Een belangrijk evenement was ook de jaarlijkse kermistentoonstelling in oktober. In de eerste decennia zorgde Were Di voor veel animo in de gemeente. Vooral toen de kring in 1961 een schip aankocht en het inrichtte als kunstschip met een tentoonstellingsruimte begonnen de gloriejaren. Er werd met het schip op de Schelde gevaren (en gebotst), er werden Dijkfeesten georganiseerd, tv-vedetten kwamen naar Zele afgezakt. Were Di was in die tijden hot.

Regelmatig ging de kunstkring op uitstap naar één of andere belangrijke tentoonstelling. Er werden vooraanstaande sprekers uitgenodigd. Er kwamen gerenommeerde musici naar Zele. Kortom, Were Di bracht cultuur naar Zele. En Zele was Were Di daar dankbaar voor.

Tijden veranderen en accenten worden verlegd. Het kunstschip bestaat allang niet meer. De Dijkfeesten van Were Di... alleen Zeelse oudjes kunnen u daar nog iets over vertellen. Maar de doelstellingen van in het begin gelden nog altijd. Er wordt nog met evenveel geestdrift geleerd en gewerkt rond kunst. Meer dan ooit wordt er in de mooie lokalen van het Henri van Daele Centrum achter de bib getekend, geschilderd, geboetseerd, keramiek gemaakt. Vrije ateliers en avondcursussen kennen een groot succes. Were Di trekt erop uit als er ergens wat artistieks te beleven valt. Als er wat kleur nodig is in Zele, dan staat Were Di klaar met verfpot en kwast. En natuurlijk is daar nog jaarlijks de kermistentoonstelling in de raadzaal van het gemeentehuis in oktober.

Maar dit jaar bestaat Kunstkring Were Di dus 60 jaar. En dat moet gevierd worden. Met een kunstige fietsuitstap, een nog kleurrijkere tentoonstelling, een academische zitting en een feestmaaltijd. En er zal nog wel wat uit de la vallen, maar dat is voor later.

Wij blijven u op de hoogte houden.