Corona - Start van het nieuwe werkjaar.

Op 26 augustus ll. kwam het Dagekijks Bestuur van Were Di in vergadering samen betreffende de start van het nieuwe werkjaar, rekening houdend met de Coronaproblematiek.

Wij moeten helaas meedelen dat, na grondig overleg, de beslissing werd genomen om het nieuwe werkjaar NIET te laten starten op 1 september. De lessen worden opgeschort.

Er wordt afgewacht wat de gevolgen zullen zijn na opening van de scholen.

Op 23 september volgt er een nieuwe evaluatie en wordt er beslist wat er in de toekomst moet gebeuren.